× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikkvitenskap - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Musikkvitenskapen stiller spørsmål om hvorfor musikken er slik den er, om hvordan den kan beskrives og hvordan kunnskap om den kan formidles til andre. For å nærme seg svaret på slike spørsmål, tilbyr årsstudiet i musikkvitenskap emner som omfatter musikkhistorie og analyse, etnomusikk, gehørtrening og improvisasjon, øvelser i å lage musikk, musikkteknologi og muligheter til å utvikle seg på eget instrument.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i musikkvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

194777