Nøkkelinformasjon

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

MUNTNU

Poenggrenser 2020

  • 49.30 (primær)
  • 50.00 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

194777

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Musikkvitenskapen stiller spørsmål om hvorfor musikken er slik den er, om hvordan den kan beskrives og hvordan kunnskap om den kan formidles til andre. For å nærme seg svaret på slike spørsmål, tilbyr årsstudiet i musikkvitenskap emner som omfatter musikkhistorie og analyse, etnomusikk, gehørtrening og improvisasjon, øvelser i å lage musikk, musikkteknologi og muligheter til å utvikle seg på eget instrument. Det er mulig å søke overgang fra årsstudiet i musikkvitenskap til bachelorprogrammet i musikkvitenskap.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i musikkvitenskap

Alle utdanninger innen