× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikk, utøvende - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i utøvende musikk ved NTNU gir studenter mulighet til å arbeide med sine ferdigheter og kunnskaper i et miljø preget av topp kunstnerisk kvalitet og vektlegging av det individuelle.

Masterprogrammet i utøvende musikk legger stor vekt på det rent utøvende. Programmet gir mulighet til å videreutvikle kunstnerisk kompetanse og uttrykksevne, et personlig uttrykk, god formidlingsevne, samt opparbeide en kritisk, selvstendig og reflektert holdning som utøvende musiker.

Arbeid med hovedinstrument/hovedprosjekt utgjør 75 studiepoeng med til sammen tre konserter/prosjekter. I tillegg kommer fire obligatoriske emner på i alt 30 studiepoeng og valgemner på 15 studiepoeng.

Det gis også muligheter til å velge en kombinert utøvende/musikkvitenskapelig eller en utøvende/pedagogisk retning.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i utøvende musikk