× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikk, utøvende - bachelorstudium (4-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 4 år

Studiepoeng

240

Semester

8

Om studiet

Ved Institutt for musikk utdanner vi fremtidens profesjonelle musikere og musikkpedagoger innen jazz, klassisk og kirkemusikk.

På bachelorprogrammet i utøvende musikk skal studentene utvikle instrumentale og musikalske ferdigheter på et profesjonelt nivå, et personlig kunstnerisk uttrykk, samt utvikle en god formidlingsevne. Dette skjer i møtet mellom de som allerede er profesjonelle musikere og studentene, og gjennom hardt og målrettet arbeid på hovedinstrument, gehør og i andre relevante fag

Bachelorprogrammet har tre studieretninger:

  • Klassisk
  • Jazz
  • Kirkemusikk

Klassisk og kirkemusikk er fireårige studieretninger. Jazzutdanningen er treårig med mulighet for et fjerde år med praktisk-pedagogisk utdanning.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i utøvende musikk