× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Medievitenskap - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Mennesker i dag lever og opplever gjennom medier. Kan vi forstå verden uten å forstå media?

Medievitenskap handler om hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den.

Du lærer hvordan medier og medieteknologier griper inn i hverdagen vår på stadig nye måter, og hvordan dette må sees i sammenheng med det som skjer i kulturen og samfunnet rundt.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i medievitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

35.80 (primær)
43.80 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194136