× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Medievitenskap - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Kan bilder utløse terror? Kan massemediene påvirke politikk? Hvordan skapes trender i sosiale medier? Hva kan vi lære av dataspill? Hvordan har umiddelbare bildemedier som Snapchat påvirket hvordan vi kommuniserer? Synes du dette er interessante spørsmål? Da er du kanskje en fremtidig medievitenskapsstudent! Mennesker i dag lever og opplever gjennom media. Kan vi forstå verden uten å forstå media? Medievitenskap som studie gir deg innsikt i og forståelse av hvordan mediene inngår i kulturen og samfunnet, hvordan de påvirker og blir påvirket, hvordan de brukes og misbrukes, og hvordan publikum og brukere forholder seg til dem. Årsstudiet i medievitenskap gir en innføring i medias rolle i kultur og samfunn, både i dag og historisk perspektiv. Som student lærer du å analysere bilder, tekster og andre former for medieinnhold, og å forstå disse i en sosial, kulturell og samfunnsmessig kontekst. Årsstudiet er et frittstående studium, men kan også bygges ut til en treårig bachelorgrad ved NTNU. 

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i medievitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

35.80 (primær)
43.80 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194136