× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Har du lyst på et tverrfaglig mediestudium der du får både praktisk og teoretisk innblikk i medienes ulike sider? Masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi består av obligatoriske emner i medieteori, informasjonsteknologi og metode, valgfrie emner i blant annet psykologi, sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk, medievitenskap, informatikk og en masteroppgave der du skal gjennomføre et selvstendig forsknings-, eller utredningsarbeid.

Studieprogrammet er et av få masterprogram som tilbyr forskningsoppdrag i bedrift som del av studiet. Gjennom forskningsoppdraget får du mulighet til å arbeide med en problemstilling knyttet til medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi i en aktuell bedrift eller organisasjon. Forskningsoppdraget gir deg en unik mulighet til å utføre forskning som har nytte for en bedrift.

Med spesialisering i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi kan blant annet kvalifisere for arbeid med informasjon, markedsføring og formidling i bedrifter og organisasjoner. Med den økende satsingen på nettbasert informasjonsformidling er det et stort behov for både teknisk og faglig kompetanse, det får du gjennom denne mastergraden.

Kvalifikasjon/tittel

Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi