× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Tar du master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi får du både praktisk og teoretisk innblikk i medienes ulike sider. Ved dette tverrfaglige studieprogrammet vil du lære om medie- og kommunikasjonsteori, informasjonsteknologi og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Du kan også velge å fordype deg innenfor psykologi, sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk, medievitenskap eller informatikk.

Studieprogrammet er et av få masterprogram som tilbyr forskningsoppdrag i bedrift som del av studiet. Gjennom forskningsoppdraget får du mulighet til å arbeide med en problemstilling knyttet til medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi i en aktuell bedrift eller organisasjon. Forskningsoppdraget gir deg en unik mulighet til å utføre forskning som har nytte for en bedrift.

Med spesialisering i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi vil du blant annet kvalifisere for arbeid i mediebedrifter og til kommunikasjons- og informasjonsmedarbeiderstillinger i bedrifter og organisasjoner. Du får kompetanse om virkemåten til teknologi og den samfunnsmessige forutsetningen og konsekvensen teknologi får.

Kvalifikasjon/tittel

Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi