× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Materialteknologi - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Materialteknologi er læren om materialer og hvordan man på best mulig måte kan benytte denne kunnskapen. Dette innebærer å forstå hvordan strukturen til ulike materialer er avgjørende for dets egenskaper og bruksområder. Materialteknologi er tverrfaglig og omfatter alt fra fremstilling av aluminium, stål og silisium til utvikling av nye materialer. Materialene utvikles for bruk i blant annet petroleumsvirksomhet, energiteknologi og fremkomstmidler eller til mer dagligdagse produkter som kniver. Materialteknologi er derfor et viktig satsningsområde for norsk industri. God kompetanse i materialteknologi og riktig materialvalg kan spare bedrifter for mye penger og arbeid!

 

I dag står materialteknologer overfor spennende utfordringer som miljøvennlig metallframstilling og resirkulering, avansert materialbruk innenfor olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen og i nordområdene, samt utvikling av nye materialer basert på nanoteknologi for miljøvennlig og effektiv utnyttelse av våre nasjonale energiressurser.

 

Hvorfor velge materialteknologi?

Materialteknologi er studiet for deg som er nysgjerrig på hvorfor ulike materialer benyttes til ulike formål, hvordan de lages og er sammensatt og hvordan de kan utvikles og forbedres. Studiet gir kompetanse på områder som er viktige for Norge som industrinasjon, både i dag og i framtiden. NTNU har en av verdens beste profesjons- og forskerutdanninger innenfor dette fagområdet. Du vil som materialteknologistudent nyte godt av denne kompetansen, og få en utdannelse som oppleves både relevant og karrierefremmende i en senere jobbsituasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

56.50 (primær)
56.40 (ordinær)

Studieplasser

36

Søknadskode (SO)

194755

Lignende utdanninger