× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master's Programme in Computational Colour and Spectral Imaging favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Master i Computational Colour and Spectral Imaging (COSI) er et 2-årig masterprogram hvor vi fokuser på spektral-, medie- og anvendt fargebildeteknologi.

I vårt tverrfaglige opplæringsprogram lærer du om fotonikk, optikk, spektral avbildning, medieteknologi, datagrafikk og datasyn. Kompetansen er svært ettertraktet. Vi fokuserer på industrielle applikasjoner og nye trender innen ulike forskningsområder.

Spesialkompetanse innen anvendt fargevitenskap etterspørres i:

  • multimediabransjen
  • medisinsk- og biomedisinsk avbildning
  • kosmetikkindustrien
  • bilindustrien
  • matforedling

Kompetansen kan brukes til å automatisere kvalitetskontroll av produserte produkter, samt medisinsk- og biomedisinsk avbildning.

COSI-studenter får en utdanning som godt tilpasset deres bakgrunn, interesser og fremtidige karriereplaner. Studiet er et Erasmus Mundus og Erasmus+ program som tilbys i samarbeid med University Jean Monnet, University of Granada and University of Eastern Finland.

Studiet undervises på engelsk.

For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister: https://cosi-master.eu/cosi-master-degree/

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Computational Colour and Spectral Imaging