× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Mastergradsstudium i Digital samhandling favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Digital samhandling handler om koordinering og effektivisering av samarbeidsaktiviteter ved bruk av digitale systemer. Vi ser på samspillet mellom teknologi og brukerne og hvordan digitale verktøy brukes for å oppnå effektive arbeidsprosesser.

Studiemiljøet baserer seg i stor grad på gruppearbeid og er preget av godt samhold og et godt klassemiljø. Det er lett å få god kontakt med andre studenter og faglærere.

Det er stort behov for kandidater med mastergrad i Digital samhandling, både hos private og offentlige organisasjoner. Typiske arbeidsplasser er konsulentselskaper innen IT, selskaper som driver med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger og store deler av offentlig forvaltning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i digital samhandling