× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Mastergradsstudium i Digital samhandling favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudiet i Digital samhandling gir deg kunnskap om digitale brukeropplevelser og hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder.

Samhandling på arbeidsplasser blir stadig viktigere for å oppnå en lønnsom og effektiv arbeidshverdag. I et digitalt arbeidsliv trengs det ansatte som forstår hvilke digitale løsninger organisasjonen bør ta i bruk og hvordan gevinster kan oppnås. De fleste bedrifter i dag gjennomgår store endringsprosesser og har et økende behov for å effektivisere, både innad i egne team, men også på tvers av organisasjonen.

Med master i Digital samhandling kan du være med på å innføre og lede digitaliseringsprosessene som arbeidslivet står ovenfor.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning ( ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Kvalifikasjon/tittel

Master i digital samhandling