× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master of Science in Informatics favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Master i informatikk er en 2-årig videreutdannelse for deg som ønsker å fortsette og studere informatikk etter endt bachelorgrad. Informatikkstudiet vil gi deg en avansert og forskningsorientert kompetanse innen informatikk. Studiet omfatter bredden av vår forskning innen informatikk ved instituttet.

Ved dette studiet vil du utvikle en faglig kompetanse og evne til å jobbe uavhengig med teoretiske og praktiske problemer ved bruk av moderne og avansert teknologi. I løpet av disse to årene spesialiserer du deg innenfor et fagområde og avslutter graden med en masteroppgave. Valg av emner og tema for masteroppgaven er tilknyttet instituttets forskning innenfor hver studieretning.

Studiet består av fire studieretninger og du søker opptak til en av følgende studieretninger:

  • Databaser og søk
  • Kunstig intelligens
  • Programvaresystemer
  • Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning ( ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.