× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i skoleutvikling og utdanningsledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i skoleutvikling og utdanningsledelse skal utvikle dine evner til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave. Målet er derfor å utvikle lærende ledere. Lærende ledere er ledere som setter læring i sentrum for elevene, seg selv og sin organisasjon. For å oppnå dette, tar du emner innen organisasjon og ledelse med særlig relevans for ledelse av utdanningsorganisasjoner, og du får ta del i varierte læringsformer som knytter sammen teori og praksis.