× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i simulering og visualisering favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

I dette studiet blir du ekspert i simulering og visualisering for bruk i ditt eget fagfelt. Du lærer også kunstig intelligens, maskinlæring, svermintelligens og programvarearkitektur for simulatorer. Vi bruker blant annet spillteknologi for å skape virkelighetstro visualisering av simuleringer. Visualisering brukes også i vitenskapelig sammenheng for å synliggjøre resultater.

Simulering og visualisering tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet og etterspørselen for denne kompetansen er derfor økende. Her får du du en tverrfaglig utdanning som gjør at de kan jobbe innenfor svært mange områder.

Kvalifikasjon/tittel

Master i simulering og visualisering