× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i rådgivning for barn og ungdom favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Studiet møter behovene for rådgivningstjenester for barn og ungdom i dagens skole og samfunn. Utdanningen vil belyse og drøfte teori og praksis rundt rådgivning på individ-, gruppe- og systemnivå.

Områdene som vil bli spesielt vektlagt er

  • mangfold og inkludering
  • karriererådgivning og livsmestring
  • sosialpedagogikk
  • den flerkulturelle skolen
  • relasjonskompetanse
  • tverrfaglig samarbeid

Studiet har som mål du skal bli i stand til å forstå, analysere og håndtere rådgivnings- og veiledningssituasjoner i komplekse og varierende sosiale kontekster.

Studiet er spesielt tilrettelagt med tanke på at det skal kunne tas over lengre tid og samtidig med arbeid.