Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et to-årig studium som gir rett til å benytte tittelen siviløkonom. Det bygger på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studiet kvalifiserer til krevende jobber i næringsliv og forvaltning. Det gjelder konsulentoppgaver og utrednings- og ledelsesoppgaver på høyt nivå både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv. Masterstudiet kvalifiserer også til doktorgradsstudier og forskerkarriere. Studiet er solid forankret i forskningsbasert kunnskap.

 

Studentene får mulighet til å spesialisere seg innenfor ulike fagområder og kan derfor tilpasse studiet til eget interessefelt. I tillegg til å kunne velge mellom ulike faglige profiler kan studentene også hente inn valgfrie emner fra andre fagområder. Det er derfor mulig å utvikle både dybde- og breddekunnskaper gjennom studiet. Mange studenter velger dessuten å tilbringe ett semester ved et utenlandsk universitet. Dette gir både språkkunnskaper og innsikt i et annet lands kultur - noe som i dag verdsettes høyt av norsk næringsliv.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomi og administrasjon