× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i medisinsk bildeteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU er et deltidsstudium (over fire år) for deg som har en bachelorgrad innen helsefag, f.eks. i radiografi, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi eller sykepleie. Vi tilbyr to separate studieretninger innenfor henholdsvis magnetisk resonans (MR) og ultralyd.

Gjennom studiet bygger du opp generell kompetanse i forskning og utviklingsarbeid innen bildeteknologi, og spisskompetanse innen den bildediagnostiske modaliteten som du velger. Med en master i medisinsk bildeteknologi får du kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i skjæringspunktet mellom realfag og helsefag. Du lærer å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt, og vil være kvalifisert for forsknings- og utviklingsarbeid i medisinsk bildeteknologi, både i privat og offentlig sektor.

Kvalifikasjon/tittel

Master i medisinsk bildeteknologi