× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i matematikkdidaktikk 5.-10. trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Dette er masteren for deg som ønsker å bli en ressursperson i matematikkfaget på mellom- og ungdomstrinnet. Hovedformålet med dette studiet er å utdanne lærere for grunnskolens 5.¿10. trinn med solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Gjennom arbeid med ulike fagemner som er viktige som grunnlag for å undervise matematikk på 5.¿10. trinn, vil du utvikle gode kunnskaper i matematikk både som vitenskapsfag og som skolefag. Masterstudiet er samlingsbasert og kan tas som videreutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i matematikkdidaktikk 5.-10. trinn