× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Dette er masteren for deg som ønsker å bli en ressursperson i faget på småskole- og mellomtrinnet. Hovedformålet med studiet er å utdanne lærere for grunnskolens 1.¿7. trinn med solid kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Gjennom arbeid med ulike fagemner som er viktige som grunnlag for å undervise matematikk på 1.¿7. trinn, vil du utvikle gode kunnskaper i matematikk både som vitenskapsfag og som skolefag. Masterstudiet er samlingsbasert og kan tas som videreutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn