× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i ledelse av teknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studiets formål er å tilby kandidater med en teknisk orientert bachelorgrad et masterstudium i ledelse av teknologi som gjør kandidatene i stand til å møte de unike utfordringene som teknologibedrifter står ovenfor. Dette er utfordringer blant annet relatert til teknologisk utviklingsarbeid, prosjektledelse under stor usikkerhet, organisatorisk endring og markedsintroduksjon av nye teknologibaserte produkter.

 

Ledelse av teknologi innebærer en forståelse for det gjensidige avhengighetsforholdet mellom teknologi og organisasjon, og for hva dette betyr for ledelse og utvikling. Kandidaten styrker i tillegg den generelle økonomiske forståelsen, noe som står sentralt i forbindelse med analyser av teknologiske utviklingsprosjekter og vurdering av deres effekter for organisasjonene som helhet. Studieprogrammet har en tydelig forankring i ledelse av teknologi (management of technology). Dette betyr at kandidatene kan håndtere sentrale spørsmål relatert til ledelse og utvikling av nye og eksisterende teknologibedrifter. Ledere og mellomledere i denne typen bedrifter må håndtere betydelige utfordringer innenfor områder som teknologisk utviklingsarbeid, prosjektledelse under stor usikkerhet og markedsintroduksjon av nye teknologibaserte produkter.

Kvalifikasjon/tittel

Master i ledelse av teknologi