× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i læring i arbeidsliv og samfunn favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Vi mennesker lærer gjennom hele livet. I masterstudiet læring i arbeidsliv og samfunn bruker vi kunnskap fra sosiologi, psykologi og pedagogikk til å forstå hvordan voksne lærer. Hva skjer når du lærer i arbeidslivet, under utdanning og når du deltar i samfunnet?

Underveis i studiet vil du lære om tema som:

 • Hva fremmer læring i arbeidsliv og samfunn?
 • Hvordan leder du endringsprosesser i organisasjoner?
 • Hvordan skjer læring i hverdagslivet?
 • Hvordan deles kunnskap mellom kolleger?
 • Hvordan skjer innovasjon i organisasjoner?
 • Hvordan påvirker politikk livslang læring?
 • Hvordan kan læring bidra til demokrati, mangfold og inkludering?

På studiet får du delta i mange ulike studentaktiviteter. Du får prøve ut digitale læringsformer, delta i leseverksted, samarbeide i grupper, skrive refleksjonsoppgaver og gjøre praktiske øvelser.

Studiet gir deg varierte jobbmuligheter og du kan for eksempel jobbe med:

 • inkludering i arbeidslivet
 • kompetanseutvikling
 • undervisning i bedrifter og organisasjoner
 • karriererådgivning og studieveiledning
 • ledelse og organisasjonsutvikling
 • kunnskapsledelse
 • nyskaping og innovasjon

Kvalifikasjon/tittel

Master i voksnes læring

Lignende utdanninger