× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i klinisk sykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Er du sykepleier og har lyst til å ta en videreutdanning som munner ut i en mastergrad?

 

Klinisk sykepleie er knyttet til den praktiske hverdagen, og dette masterprogrammet vil gi deg avansert kunnskap i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Du vil også få økt kompetanse innen fagutvikling og forskning som du vil ha nytte av i den kliniske hverdagen.

 

Master i klinisk sykepleie inkluderer videreutdanning på 60 eller 90 studiepoeng i anestesisykepleie, avansert klinisk sykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, kreftsykepleie og operasjonssykepleie. Du velger hvilken retning du vil gå når du søker om opptak. Hvis du har en videreutdanning på minimum 60 studiepoeng, kan du søke innpass i tredje studieår og ta masterstudiet på deltid over inntil to år.

 

Vi tar opp studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund.