× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i klinisk sykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Er du sykepleier og har lyst til å ta en mastergrad som inkluderer videreutdanning?

Klinisk sykepleie er knyttet til den praktiske hverdagen, og dette masterprogrammet vil gi deg avansert kunnskap i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Du vil få økt kompetanse innen fagutvikling, omstillingsarbeid og forskning, som du vil ha nytte av i den kliniske hverdagen.

Master i klinisk sykepleie er på 120 studiepoeng, og består av de seks studieretningene anestesisykepleie, avansert klinisk sykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, kreftsykepleie og operasjonssykepleie. Vi tar opp studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund, avhengig av studieretning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i klinisk sykepleie

Tilbys ved:

  • NTNU i Ålesund
  • NTNU i Gjøvik
  • NTNU i Trondheim