× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i helseledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

7

Om studiet

Master i helseledelse sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller i helse- og sosialtjenestene. Dette innebærer at masterprogrammet både bidrar til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner.

 

Masterprogrammet utdanner handlingsorienterte ledere og gir deg økt forståelse for endringspresset som ledere står overfor. I studiet bygger du kompetanse for å takle virksomhetenes behov for kunnskap om tverrprofesjonell samhandling, myndiggjøring av brukere/pasienter/ansatte, innovasjon, arbeidshelse og pasientsikkerhet. Masterprogrammet tilbys som en fellesgrad i et samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Kvalifikasjon/tittel

Master i helseledelse