× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master - lærerspesialist favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Å være lærerspesialist er en ny faglig karrierevei for deg som lærer. Med en erfaringsbasert master i lærerspesialist får du mulighet til både å styrke fagkompetansen din og å tilegne deg kompetanse i å veilede kollegaer og arbeide systematisk med å utvikle sentrale fagfelt ved egen skole.

 

Studiet utdanner deg til å bli en ressurs ved skolen og åpner opp for spennende faglige karrieremuligheter. Med innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning øker behovet for praksislærere med masterkompetanse, og flere lærerspesialister med mastergrad vil være viktige i denne sammenhengen.