× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Likestilling og mangfold - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

At Norge er et «likestillingsland», har blitt en del av nordmenns selvforståelse og det er også blitt en forventning til oss fra det internasjonale samfunnet. Hvordan har det blitt slik og hva innebærer det for verdier, praksiser og politikkutforming i familie, skole, arbeidsliv og organisasjonsliv? Dette er sentrale spørsmål i masterprogrammet i likestilling og mangfold som undervises ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

Studiet gir kunnskap om kjønn, seksualitet og etnisitet i vår egen samtid sett i lys av globale utviklingstrekk, og historiske endringer. Tematiske områder er familie- og arbeidsliv, media og politikk, teknologiutvikling, vitenskap og møter mellom samfunnets majoritet og minoriteter. Masterprogrammet tilbyr teorier og metoder for å analysere sosiokulturelle endringsprosesser. Studentene lærer å analysere sosiokulturelle endringsprosesser der kjønn virker sammen med for eksempel etnisitet, klasse og seksualitet, og hvordan kjønn forhandles i kulturen og i samfunnet.

 

I mastergradsprosjektet kan studentene fordype seg i ulike tematiske områder, og de får kunnskap om utviklingen av kjønnsforskningsfeltet. Masterprogrammet er svært relevant for arbeid med likestilling og mangfold i organisasjoner og arbeidsliv, og gir også faglig bakgrunn for videre forskning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i likestilling og mangfold