× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Likestilling og mangfold - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Likestilling hevdes å være en grunnleggende norsk verdi. I et flerkulturelt samfunn settes verdier knyttet til likestilling og mangfold i spill på mange forskjellige måter . Dette studiet gir kunnskap om hvordan likestilling og mangfold som verdier og praksis fremmes og håndteres i utdanning, arbeidsliv, familie og politikk. Norsk likestillingspolitikk blir sett i lys av globaliserende prosesser, som migrasjon, verdensomspennende medieuttrykk og kulturelle verdiendringer. Studiet gir deg spesiell kunnskap om hvordan kjønn og etnisitet inngår i kommunikasjon i arbeidslivet, og hva informasjonsteknologi og sosiale medier betyr for likestilling og livskvalitet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i likestilling og mangfold

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
45.2 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194222

Lignende utdanninger