Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300.00

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2020

  • 52.50 (primær)
  • 55.30 (ordinær)

Studieplasser

33

Søknadskode (SO)

194597

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å vekke unge menneskers engasjement for idrett og gi dem et positivt møte med kroppsøvingsfaget? Med en lektorutdanning i kroppsøving og idrett kombinerer du lærerutdanning med faglig fordypning i kroppsøving og idrett. Studiet gir deg ulike perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet, og gir grunnlag for praktisk arbeid med idrett.

Studiet ser på idrett som samfunnsmessig fenomen, og gir deg grunnlag for å forstå og tilpasse undervisningen til elevers ulike forutsetninger. Kroppsøvingsfagets og idrettens organisering og verdigrunnlag belyses både i et nasjonalt, internasjonalt, historisk og framtidsrettet perspektiv.

Som lektor i kroppsøving og idrettsfag kan du undervise i kroppsøving på ungdomstrinn og i videregående skole. På videregående kan du også undervise i programfagene innen utdanningsprogrammet idrettsfag.

Kompetansen du får gjennom lektorutdanningen gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du kan jobbe som trener eller leder i idrett. Du vil også være kvalifisert for yrker hvor det kreves fagkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i kroppsøving og idrett / lektor

Alle utdanninger innen