× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Historiefaget bygger bro mellom fortid, nåtid og fremtid. Som historielærer blir du derfor forvalter av et i dypeste forstand meningsbærende fag.

 

Lektorutdanning i historie er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i historie. Vårt viktigste læringsmål er å utdanne historielærere med høy faglig og fagdidaktisk kompetanse. Vi vil skape den gode læreren og utdanne mennesker som kan inspirere elevene og gi dem et positivt møte med historiefaget i skolen.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i historie / lektor

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

50.80 (primær)
55.60 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194684

Lignende utdanninger