× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Er du opptatt av lokale og globale endringer? Ønsker du å undervise i et fag som tar for seg utvikling og endringer, lokalt og globalt?

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom. Femårig lektorutdanning i geografi er et studium der lærerutdanning er integrert i et masterstudium. Undervisningen omfatter både samfunnsgeografiske og naturgeografiske emner som vil gi deg en god faglig kompetanse i geografi.

Gjennom studiet får du faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god lærerjobb. Etter endt utdanning skal du kunne arbeide med de eldste elevene i grunnskolen fra 8. trinn og til og med elever i videregående opplæring frem til 13. trinn.

Kvalifikasjon/tittel

Master i geografi / lektor

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

48.80 (primær)
51.60 (ordinær)

Studieplasser

18

Søknadskode (SO)

194934

Lignende utdanninger