× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Er du opptatt av lokale og globale endringer? Ønsker du å undervise i et fag som tar for seg utvikling og endringer, lokalt og globalt? Med en lektorutdanning i geografi kombinerer du lærerutdanning med faglig fordypning i geografi. Geografi er studiet av sammenhengen mellom mennesker, samfunn og natur. Du får en bedre forståelse for vår egen hverdag, det samfunnet vi lever i og den verden vi er en del av, og hvordan de virker sammen. I flere av emnene du tar, får du delta på feltkurs og ekskursjoner.

Som lektor i geografi kan du undervise i samfunnsfag på ungdomstrinn og i videregående skole. I videregående kan du også undervise i programfagene samfunnsgeografi og geofag. Du får være med å vekke unge menneskers engasjement for faget. I løpet av studiet får du en faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god jobb som lærer.

Kompetansen du får gjennom lektorutdanningen, gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du vil også være kvalifisert for yrker hvor det kreves fagkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i geografi / lektor

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

48.80 (primær)
51.60 (ordinær)

Studieplasser

18

Søknadskode (SO)

194934

Lignende utdanninger