× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Latin - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudium latin har som mål at du skal tilegne deg språklige ferdigheter som gjør at du kan arbeide med latinskspråklige tekster og språklige fenomener fra ulike perioder i Europas historie.

For å studere den vestlige kulturens eldre historie, litteratur, idéhistorie og filosofi trenger du kunnskap i latin, fordi kildematerialet oftest er skrevet på latin. I tillegg får du altså et enestående innblikk i europeisk kultur i antikken, middelalderen og senere tider.

 

I studiet arbeider du med å forstå og analysere språkets grammatiske oppbygning, du lærer deg teknikk for oversettelse fra latin til norsk og, til en viss grad, fra norsk til latin. Videre lærer du å identifisere latinske ordelementer i moderne språk, å studere latinske tekster fra antikken, middelalderen og nytida i deres kulturhistoriske sammenheng, og får skaffet deg et overblikk over den antikke romerske kulturen og den antikke tradisjonen i senere tid.

 

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i latin

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

194294