× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lærerspesialist favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 8.¿10. trinn som ønsker en faglig karriere innenfor skoleutvikling i matematikk, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Programmet er på 60 studiepoeng og gjennomføres over to år.