× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Kybernetikk og robotikk er studiet for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. I en verden som blir stadig mer digitalisert, automatisert og robotisert, blir du kvalifisert til å delta i fremste rekke av teknologiutviklingen. Med kybernetikken kan vi skape et miljøvennlig fremtidssamfunn med meningsfylte jobber og mer fritid.

Kybernetikere utvikler teknologi for fremtidens arbeidsliv, og du vil lære deg kraftige verktøy for å håndtere en stadig mer kompleks verden. Kybernetiske løsninger brukes i dag innenfor de fleste bransjer, som maritim sektor, fiskeri og havbruk, energi, IT, helse og velferd, medisin, petroleum og prosessindustri. Undervisningen gjøres av ledende forskere på sine felter. Studiet gir deg en tverrfaglig og fremtidsrettet utdanning som gjør at du kan jobbe innenfor mange områder.

Kybernetikere jobber derfor med utrolig mye forskjellig, som utvikling av dronefly, selvstyrende biler, autonome skip, slangeroboter, automatisert produksjon, innebygde datamaskiner, tolkning av big data, automatisert fiskeoppdrett og kunstig bukspyttkjertel for automatisk insulinregulering.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning ( ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi