× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunsthistorie - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvordan skal vi forstå et kunstverk? Hvilken historisk og kulturell sammenheng ble det frembrakt i? Gjennom bachelorprogrammet i kunsthistorie får du kunnskap om kunsthistoriske perioder og epoker fra antikken til i dag. Du lærer om hvordan kunsten og kunstsynet har endret seg over tid, og om hvordan ulike kunstuttrykk er relatert til hverandre og samfunnets utvikling. Du vil også få anledning til å skrive en bacheloroppgave, og fordype deg i et selvvalgt tema eller kunstverk.

 

Bachelorprogrammet i kunsthistorie er et treårig teoretisk studie, og undervisningen består hovedsakelig av forelesninger, seminarer, og ekskursjoner. Vi samarbeider med ulike kunstinstitusjoner i Trondheim, deriblant den nyetablerte Kunsthall Trondheim, og arrangerer jevnlig museumsbesøk og arkitekturvandringer. På bachelor er det også en studietur til utlandet, som regel til Roma.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kunsthistorie

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194200

Lignende utdanninger