× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunsthistorie - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i kunsthistorie er rettet mot deg som ønsker å lære mer om kunst og arkitektur. Det gir deg en oversikt over de mest sentrale kunsthistoriske epokene og kunstverkene fra antikken og helt frem til vår tid. Du vil få et innblikk i vestens visuelle kultur, og lære hvordan du skal beskrive, analysere, og tolke bilder, bygninger, og andre gjenstander. Årstudiet i kunsthistorie er et teoretisk studium, og undervisningen består av forelesninger og seminarer fordelt over to semestre. NTNU tilbyr også en treårig bachelor i kunsthistorie.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i kunsthistorie

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194272