× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Dette studiet er for deg med bakgrunn som flyktning, og som har fullført ingeniør- eller teknologiutdanning fra land utenfor EU/EØS. Studiet skal bidra til å komplettere utdanningen slik at du skal få brukt kompetansen din og komme i relevant arbeid. Utdanningstilbudet er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

I dette studiet vil du lære hvordan man kommuniserer som en ingeniør på norsk. Du vil lære om det norske arbeidslivet og om det norske samfunnet, om datateknologi, elektrisitetslære og fornybar energi.

Studiet er samlingsbasert med fire ukeslange samlinger (mandag til fredag) og går over to semester, høst 2019 og vår 2020. Det er fire emner i hvert semester, hvert på 7,5 studiepoeng. Hvert semester har da emner tilsvarende 30 studiepoeng. Eksamen/sluttvurdering kommer i tillegg til samlingene. Programmet legges opp slik at du kan studere hjemmefra mellom samlingene, og da brukes internett til veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver. Dersom du har behov for overnatting i forbindelse med samlingene må du selv ordne dette.

Kvalifikasjon/tittel

Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger - årsstudium