× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Er du interessert i hvordan store digitale systemer fungerer og snakker sammen? Er du også opptatt av smarte byer, smarte systemer og hvordan vi bruker teknologi til å gjøre hverdagen vår bedre og sikrere? Da passer dette studiet for deg.

Studiet kommunikasjonsteknologi gir deg en bred forståelse av data og programvare som du kan bruke til mye forskjellig. Du kan jobbe med alt fra planlegging, oppbygging og drift av nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner til systemutvikling, programmering, markedsføring, ledelse og rådgivning. Du vil kunne være med på å realisere neste generasjons nett og løsninger og bidra til å løse nye kommunikasjonsutfordringer.

Studiet gir deg digital systeminnsikt og kodeforståelse. Du vil ha fag som data, algoritmer, nettverk, matte og fysikk. I praktiske lab-prosjekter får du sette opp din egen webserver og gjøre etisk hacking for å identifisere sikkerhetstrusler.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning ( ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

56.40 (primær)
58.90 (ordinær)

Studieplasser

54

Søknadskode (SO)

194770