× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Jordmorutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Jordmorutdanning er en videreutdanning for sykepleiere og kvalifiserer til å kunne ta ansvar for kvinnen i svangerskapet, under fødselen og i barseltiden og ivareta det friske nyfødte barnet.

 

Jordmorfaget er rettet mot helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak overfor mor og barn. Jordmors fag- og virksomhetsområde er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmoryrket utøves på ulike typer fødeinstitusjoner, barselavdelinger og poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Jordmødre jobber også i helsestasjoner, helsestasjoner for ungdom og med kvinnehelsen. Det er mulig å drive privat jordmorvirksomhet og arbeide med hjemmefødsler.

 

Utdanningen består av 40 uker teori og 40 uker praksis. En godkjent utdanning gir rett til å søke om autorisasjon som jordmor hos Helsedirektoratet.

Kvalifikasjon/tittel

Jordmorutdanning