× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Industriell design - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Industriell design er et studium der du i løpet av fem år fullfører en mastergrad i design og blir sivilingeniør.

Studieprogrammet er bygd opp rundt prosjektarbeid knyttet til design av produkter, varer og tjenester. Dette inkluderer fysiske gjenstander, men også utviklingen av brukergrensesnitt.

Oppgavene man skal løse i løpet av studiet er ofte bygget på reelle problemstillinger, med oppdragsgivere fra næringslivet, og du vil lære deg å sette deg inn i forskjellige brukergruppers behov.

I et samfunn med en overflod av varer og tjenester, kan god design bidra til å skåne miljøet og skape fremtidsrettede løsninger som er nyttige og verdifulle.

Vi legger vekt på:

  • å utvikle kreativitet og evnen til kommunikasjon, lederskap og samarbeid, evnen til å ta sosialt og etisk ansvar,
  • å utvikle forståelsen for hvordan bruk av teknologi får økonomiske, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser,
  • og å gi innsikt i vitenskapelige og profesjonelle arbeidsmetoder i produktutvikling og design.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

55.20 (primær)
59.80 (ordinær)

Studieplasser

36

Søknadskode (SO)

194768