× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Industriell design - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Vil du arbeide for å menneskeliggjøre teknologi og skape nyttige og verdifulle løsninger? Vil du aktivt være med på å forme fremtidens bærekraftige produkter, tjenester og samfunn? Industriell design kombinerer kunnskap om arbeidsmetoder fra industridesign- og sivilingeniørfagene. Basert på innsikt i brukerens behov og kunnskap om teknologi blir ideer skapt, visualisert, testet og videreutviklet. Du bruker designmetodikk til å utforske reelle problemstillinger fra gründere, bedrifter og offentlige aktører. Her utvikler du profesjonelle ferdigheter og kunnskap om prosjektgjennomføring, kommunikasjon og gruppearbeid. Som student på industriell design får du egen arbeidsplass i designbygget med tilgang til et velutstyrt verksted for praktisk arbeid og modellbygging.

Studiet har to studieretninger; produktdesign som omfatter målrettet design av fysiske produkter, og interaksjonsdesign som fokuserer på samspillet mellom teknologi og mennesker. Studieretning velges etter to år. Studentene får mulighet til å fordype seg i, og utforske spennende tema.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

55.20 (primær)
59.80 (ordinær)

Studieplasser

36

Søknadskode (SO)

194768