× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrettsvitenskap - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studiet for deg som er interessert i en dypere forståelse av idrett som samfunnsfenomen, og idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket.

Masteren gir deg en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet. Du får kjennskap til metodiske arbeidsteknikker innen faget, og allsidig skolering i idrettsvitenskapelig teori.

Du får en yrkeskompetanse som er rettet mot blant annet undervisning i grunnskole og videregående skole, planlegging, arbeid som trener og leder og forskning ved høgskoler og universiteter.

Kvalifikasjon/tittel

Master i idrettsvitenskap

Lignende utdanninger