× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Historie - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Å studere historie er å lære om hvordan verden har blitt som den er i dag. Hvordan har ulike samfunn blitt til? Hvordan henger ulike aspekter av samfunnet sammen? Ved å studere historie får du kunnskap om hvordan menneskers liv har variert gjennom ulike tider. Innsikt i historien gjør oss bedre rustet til å forstå hvorfor verden er som den er i dag.

Årsstudiet i historie tar for seg et vidt spekter av emner om alt fra dramatiske hendelser som kriger og revolusjoner, til daglig arbeid og familieliv. Fra maktspill og politiske utviklinger til individers tanker og forestillinger. Et årsstudium i historie vil gi deg kunnskap i kildekritisk tenkning og trekke sammenhenger mellom lokal og global historie.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i historie

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

34.80 (primær)
37.30 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

194179