× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Historie - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Å studere historie er å forstå hvordan verden er blitt som den er, og hvordan ulike sider av samfunnet vårt henger sammen.

Kunnskap om hvordan livet har variert i ulike tider og i forskjellige samfunn, gjør det lettere å forstå vår tid. Årsstudiet tar for seg et vidt spekter av emner, fra dramatiske begivenheter som krig og revolusjoner til familieliv og daglig arbeid; fra kunnskaper om maktspill og politisk utvikling til hva slags tanker og forestillinger som virker inn på våre handlinger; fra lokale kulturer via nasjonalstater til det globale.

 

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i historie

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

34.80 (primær)
37.30 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

194179