× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Helsesykepleie favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

En helsesykepleier (tidligere helsesøster) er en sykepleier med videreutdanning i folkehelse samt i å kartlegge, planlegge, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomforebyggende tiltak for- og i samarbeid med barn, ungdom og deres foreldre, andre kommunale tjenester, helseforetak og frivillge organisasjoner.

Helsesykepleierutdanningen er et fulltidsstudium over to semester. Studiet er inndelt i teori- og praksisstudier, hvor praktiske studier utgjør 10 uker. De praktiske studiene vil fortrinnsvis foregå i kommuner i Trøndelag. I løpet av praksisstudiet må studentene bestå to arbeidskrav knyttet til ferdigheter i vaksinering og rekvirering av hormonell prevensjon.

Kvalifikasjon/tittel

Helsesykepleierutdanning