Nøkkelinformasjon

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Studietempo

Deltid

Om studiet

Erfaringsbasert master i helseinformatikk er for helsepersonell og informatikere.

Informatikk handler om å utvikle metoder og teori for å lage, forstå, evaluere og forbedre IT-systemer. Helseinformatikk favner informatikk for alle nivå, kliniske roller og aktører inklusive pasienter, pårørende og forskere. Det dekker også begreper som eHelse, velferdsteknologi og -informatikk som kan bidra til at eldre og andre med nedsatt funksjonsevne kan klare seg selv lettere i hverdagen. I takt med økende behov for klinisk dokumentasjon og samhandling vil IT få en stadig større rolle i helsevesenet. Vi tilbyr emner som enten kan tas hver for seg eller bygges opp til en mastergrad i helseinformatikk. Din avsluttende masteroppgave velges etter din faglige bakgrunn og gjennomføres som regel med problemstillinger fra eget arbeidssted, i samråd med veileder og faglærer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i helseinformatikk

Alle utdanninger innen