× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i Helse, miljø og sikkerhet ( HMS) er et tverrfaglig studieprogram som utdanner kandidater som har kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å se helhet og ta ansvar for HMS-arbeid i virksomheter. I utdanningen kombineres HMS-emner med teknologi- eller realfagsemner. Den flerfaglige tilnærmingen i studiet gir utdannede kandidater et godt grunnlag for å bidra til håndtering av risiko for menneskers helse, miljøet og samfunnet omkring oss.

Kvalifikasjon/tittel

Master i helse, miljø og sikkerhet