× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Med grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn blir du lærer for barn og ungdom i alderen 10 til 16 år. Som lærer for denne aldersgruppen kan du være den som utgjør forskjellen for elevenes selvbilde, faglige utvikling og tro på framtiden.

Du kan velge fordypning i skolefagene

 • norsk
 • matematikk
 • engelsk
 • naturfag
 • kroppsøving
 • KRLE
 • musikk
 • samfunnsfag
 • kunst og håndverk

I tillegg gir utdanningen deg kompetanse i klasseledelse, pedagogikk og didaktikk.

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn går over fem år og gir en mastergrad etter avsluttet studium. Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av ti masterstudieretninger.

Studiet kvalifiserer deg for undervisningsstillinger i skolens 5.–10. trinn. Du kan også jobbe i andre stillinger relatert til skole, undervisning og opplæring, blant annet i barnehager (krever videreutdanning i barnehagepedagogikk) og i voksenopplæringen. I tillegg kan du som for eksempel jobbe innen skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid. "

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  45.40 (primær)
  47.30 (ordinær)

  Studieplasser

  75

  Søknadskode (SO)

  194083
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  48.10 (primær)
  49.70 (ordinær)

  Studieplasser

  75

  Søknadskode (SO)

  194651