× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Med grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn velger du et av samfunnets viktigste yrker. Som lærer for de yngste barna vil du være en nøkkelperson i barnas liv. Du vil også være med på å legge grunnlaget for barnas videre utdanning når de lærer å lese, skrive og regne.

Du kan velge fordypning i skolefagene

  • norsk
  • matematikk
  • engelsk
  • naturfag
  • kroppsøving
  • KRLE
  • musikk
  • samfunnsfag
  • kunst og håndverk

I tillegg gir utdanningen deg kompetanse i klasseledelse, pedagogikk og didaktikk.

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn går over fem år og gir en mastergrad etter avsluttet studium.

Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner. De siste to årene fordyper du deg innenfor én av ti masterstudieretninger.

Studiet kvalifiserer deg for undervisningsstillinger i skolens 1.-7. trinn. Du kan også jobbe i andre stillinger relatert til skole, undervisning og opplæring, blant annet i barnehager (krever videreutdanning i barnehagepedagogikk) og i voksenopplæringen. I tillegg finner kan du for eksempel jobbe innen skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

43.70 (primær)
45.60 (ordinær)

Studieplasser

220

Søknadskode (SO)

194084