× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Med grunnskolelærerutdanning for 1.¿7. trinn velger du et av samfunnets viktigste yrker. Som lærer for de yngste barna vil du være en nøkkelperson i barnas liv. Du vil også være med på å legge grunnlaget for barnas videre utdanning når de lærer å lese, skrive og regne.

I grunnskolelærerutdanningen ved NTNU kan du velge fordypning i alle skolefagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, kroppsøving, KRLE, musikk, samfunnsfag og kunst og håndverk. I tillegg gir utdanningen deg kompetanse i klasseledelse, pedagogikk og didaktikk.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

43.70 (primær)
45.60 (ordinær)

Studieplasser

190

Søknadskode (SO)

194084