× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Global Health (Master's Programme) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Master i folkehelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- og sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig, naturvitenskapelig eller humanistisk bachelorutdanning med relevans for folkehelsearbeidet, eller en utdanning innen medisin, psykologi eller tannhelse minimum tilsvarende treårig bachelorutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Public Health