× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Geologi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Dyktige fagfolk, med en solid utdannelse, har gjort oss i stand til å utnytte ressursene i en knallhard internasjonal konkurranse. Svært mye av verdiskapingen i Norge er basert på våre geologiske ressurser.

Ved NTNU er det mulig å kombinere geologi med teknologiske fag, og mastergradsutdanningen er i stor grad direkte rettet mot en karriere i industrien. Masterstudiet skal utvide ditt faglige grunnlag og gi deg forskningsmessig fordypning innen et av følgende spesialområder i geologi: Arktisk geologi, Geometallurgi, Miljø- og geoteknologi eller Berggrunns- og ressursgeologi.

Kvalifikasjon/tittel

Master i geologi

Lignende utdanninger