× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Geologi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Dyktige fagfolk, med en solid utdannelse, har gjort oss i stand til å utnytte ressursene i en knallhard internasjonal konkurranse.

Svært mye av verdiskapingen i Norge er basert på våre geologiske ressurser. NTNU har lange tradisjoner i forskning og undervisning i anvendt geologi. Ingen andre universitet i Norge har f.eks. studietilbud innen ingeniørgeologi. Ved NTNU er det mulig å kombinere geologi med teknologiske fag, og mastergradsutdanningen er i stor grad direkte rettet mot en karriere i industrien.

Masterstudiet skal utvide ditt faglige grunnlag og gi deg forskningsmessig fordypning innen et av følgende spesialområder i geologi:

  • Arktisk geologi
  • Geometallurgi
  • Miljø- og geoteknologi
  • Berggrunns- og ressursgeologi

Studiet skal videre gi deg en yrkesmessig kompetanse innen spesialområdet og danne grunnlag for en forskerutdanning (doktorgradsstudium). Aktuelle tema for masteroppgaven er listet opp i de fire hovedfordypningsområdene nevnt ovenfor.

Kvalifikasjon/tittel

Master i geologi

Lignende utdanninger