× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Geografi - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Studiet egner seg for deg som er nysgjerrig på hvordan ulike samfunns- og naturgeografiske prosesser påvirker våre omgivelser og vil ha en dypere forståelse av sammenhengene mellom din egen hverdag og den verden du er en del av.

Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner og departementer med arbeidsoppgaver innenfor arealplanlegging, kartlegging, miljøforvaltning, næringsplanlegging, regional utvikling, samferdsel eller bistands- og utviklingsarbeid. Mange jobber også innen utdanning og forskning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i geografi