× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Geografi - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse.

Den store bredden i geografifaget gjør at faget kan anvendes i mange forskjellige sammenhenger. Eksempler er: landskap- og arealplanlegging, utviklingsspørsmål knyttet til nord-sørrelasjoner og dilemmaene de involverte partene står overfor, hvordan sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold påvirker steder, hvordan vannet, isen og vinden endrer landskapet, eller sammenhengen mellom miljøproblemer, fattigdom, rask økonomisk vekst og knapphet på ressurser.

 

Gjennom å studere geografi kan du være med på å skape forståelse for sammenhengene mellom vår egen hverdag, det samfunnet vi lever i og den verden vi er en del av.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i geografi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

33.30 (primær)
32.80 (ordinær)

Studieplasser

55

Søknadskode (SO)

194438