× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Geografi - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografi er mye mer. Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Gjennom å studere geografi kan du være med på å skape forståelse for sammenhengene mellom vår egen hverdag, det samfunnet vi lever i og den verden vi er en del av. Årsstudiet i geografi tilsvarer 60 studiepoeng og er normert til ett år.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i geografi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
47.5 (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

194284