× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Fysikk og matematikk danner basis for all teknologisk utvikling. Fysikk er naturvitenskap som bygger på eksperimenter, målinger og matematisk analyse for å finne fysiske lover for alt fra mikrokosmos til makrokosmos. Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk. Matematikken er også en viktig del av kulturarven, og den er i stadig utvikling.

 

Tiden det tar fra en idé blir unnfanget i fysikk til den kommer til teknologisk anvendelse blir stadig kortere. Matematisk og statistisk analyse, matematisk modellering og beregningsteknikker kan brukes til å løse vidt forskjellige problemer innenfor ulike fagområder. Klimastudier, medisin, elektronikk og fornybar energi kan illustrere bredden av anvendelser.

 

Som sivilingeniør fra programmet fysikk og matematikk vil du tilegne deg kunnskaper som gjør deg i stand til å bidra til den teknologiske utviklingen. Du vil også være med på å øke forståelsen av verden rundt oss og hvordan den utvikler seg.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

60.20 (primær)
59.60 (ordinær)

Studieplasser

104

Søknadskode (SO)

194763

Lignende utdanninger