× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fysikk - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Over oss eksploderer stjerner i ufattelig store supernovaer. Under oss har vi rødglødende lava, radioaktiv berggrunn og oljerikdom for fremtiden. Alt dette er fysikk, på samme måte som vitenskapen som beskriver vær og vind omkring oss. Fysikk er også grunnleggende for vårt teknologibaserte liv - tenk deg bare hva livet hadde vært uten alle våre moderne hjelpemidler.

Hva er fysikk?

Fysikk er grunnlaget for store deler av den teknologiske hverdagen, og for forståelsen av naturen. Tiden det tar ra en idé blir unnfanget i fysikk til den kommer til teknologisk anvendelse blir stadig kortere. Ingenting er for lite og ingenting for stort i fysikkens verden. Spørsmål knyttet til universets innerste og ytterste hemmeligheter, er en del av dette fagområdet. Det samme gjelder hvordan for eksempel prosesser i menneskekroppen og utviklingen av morgendagens klima styres av fysiske lover. Faget dekker svært mange områder, fra elementærpartikler til kosmologi, og fra biofysikk på cellenivå til utvikling av oljeteknologi, klimamodeller og ny forståelse innenfor materialfysikk og nanoteknologi.

Hvorfor velge fysikk?

Fysikk er et naturvitenskapelig fag som danner et solid fundament for livslang læring. Fysikere utvikler modeller for de systemene eller fenomenene som studeres, og sammenligner resultatene fra modeller med eksperimenter. Matematikk er fysikkens språk. Studiet egner seg for dem som er nysgjerrige på grunnleggende naturfenomener; fra mikrokosmos til verdensrommet. De som har interesse for utvikling av ny teknologi eller for å forstå grunnleggende naturfenomener, som for eksempel klimautviklingen, vil også føle seg hjemme her.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i fysikk

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

55.30 (primær)
53.50 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

194857

Lignende utdanninger