× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Funksjonshemming og samfunn - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Funksjonshemming ses som et samspill mellom enkeltmennesker og deres omgivelser. Utfordringen er å forstå samspillet – slik vi kan gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle.

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er enestående i Norge, og gir deg dybdekunnskap om ulike sider av feltet og funksjonshemmende barrierer. Det er tverrfaglig sammensatt, men med en samfunnsvitenskapelig profil.

Studiet egner seg for deg som har interesse og/eller erfaring fra arbeid med eller for mennesker med funksjonsnedsettelser, slik som for eksempel vernepleiere, ergoterapeuter, lærere og førskolelærere. Det viktigste er at du har vilje til å utvikle kunnskap og evne til å være med å utforme og bygge opp nye funksjonsfremmende strukturer og livsvilkår rundt mennesker med funksjonsnedsettelser.

Studiet kvalifiserer deg spesielt til fag- og politikkutvikling, undervisning ved høgskole og universitet og andre som assisterer og/eller yter tjenester til funksjonshemmede, stillinger innen offentlig administrasjon og planlegging, forsknings- og utredningsarbeid, og stillinger innen veiledning og konsultasjon, blant annet innen statlige eller regionale kompetansesentra.

Kvalifikasjon/tittel

Master i funksjonshemming og samfunn